Exigor's kennel
uppfödning av dvärgpinscher sedan 1986 och har tilldelats SKK:s Hamiltonplakett, SSPK:s Uppfödarmedalj och SSPK:s Uppfödar- & Avelskorningspris
Genomgått SKK:s Uppfödarutbildning samt erhållit SKK:s Förtjänsttecken