Valpar

Välkommen till min uppfödning av dvärgpinscher som startade 1986

Under dessa år har jag erhållit för min uppfödning

SKKs HAMILTONPLAKETT och SSPKs UPPFÖDARMEDALJ 


och för mitt eget arbete inom klubbar har jag erhållit

SKKs FÖRTJÄNSTTECKEN och SSPKs FÖRTJÄNSTTECKEN i både SILVER och GULD

Här presenteras valpar jag har planerade och till salu, då jag dragit ner på verksamheten så föds endast en kull om året och då fram på hösten/vintern

Valpar väntas förhoppningsvis omkring 7 oktober efter


SEUCH DKUCH NOUCH NORDUCH 

All About Attitudes Blacklighting


och


SEUCH HERBSTJSg-14 SDPVJV-15 SKBV 

Exigor's Lovely Yin