Hem

Välkommen till min uppfödning av dvärgpinscher som startade 1986

Under dessa år har jag erhållit för min uppfödning

SKKs HAMILTONPLAKETT och SSPKs UPPFÖDARMEDALJ 


och för mitt eget arbete inom klubbar har jag erhållit

SKKs FÖRTJÄNSTTECKEN och SSPKs FÖRTJÄNSTTECKEN i både SILVER och GULD

Kennel nyheter

 

17 feb På Dvärgpinscherklubbens årsmöte i lördags den 15 feb erhöll CH E. Ruslana In Black en 2:a plats som ÅRETS VETERANTIK 2019 och postumt fick min CH KORAD E. Red Ivalena en vacker Korningsplakett det var 5 till från Exigor's som erhöll denna som var korade mellan 2006 - 2019, har ju 14 till innan 2006


7 feb: Lagt till sidan om alla mina 20 KORADE avkommor och Uppfödarkorningspriser 2 st samt Avelskorningspris


1 jan GOTT NYTT ÅR och tack för följande resultat för 2019


15 dec i Stockholm på NORDISK VINNER 2019 en Nordic Show fick E. Ricky Young i ukl EXC 1 CK 1 bhkl CERT NordCERT BIR och blev NORDISK VINNER 2019